Håltagning

Vi utför alla sorters betonghåltagning i vägg, valv och tak samt betong sågning.


Rivning


 

Idag lägger man stor vikt på att rivning utförs i en så dammfri miljö som möjligt. Kraven är ungefär desamma som ställs vid en sanering. Resultatet blir en renare och hälsosammare arbetsmiljö för alla som vistas i lokalen under arbetet.


Sanering

Vi utför  saneringar enligt regelverk och genom utbildad personal. Asbest är egentligen förbjudet att använda men det finns fortfarande i material som används i till exempel isolering, mattor och kakelfix/fog och vid rivning frigörs hälsofarliga partiklar.
Vi utför även PCB-saneringar, vilket är ett ämne som  är förbjudet och hälso/miljöfarligt.

Byggstäd och service

Vi utför även bygg städ och bärhjälp samt service.